Privacy verklaring

Praktijk KRSTL, gevestigd aan Boomkruiper 11, 3435RS in Nieuwegein, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze verklaring.

Contactgegevens

www.praktijkKRSTL.nl
Boomkruiper 11
3435RS Nieuwegein
kristel@praktijkKRSTL.nl

Persoonsgegevens die ik verwerk

Voor het uitvoeren van mijn diensten geef je persoonsgegevens aan me. Ik bewaar en gebruik uitsluitend de persoonsgegevens die ik nodig heb in het kader van de gevraagde dienst. Ik gebruik de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • Naam, adres en woonplaats
 • Mailadres
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum, -tijd en plaats 
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijv. in correspondentie en intake

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerk ik jouw persoonsgegevens

Praktijk KRSTL verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Je te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om de dienstverlening te kunnen uitvoeren
– De behandelingen af te stemmen op jouw persoonlijke situatie
– Indien je je hebt aangemeld voor mijn nieuwsbrief, dan gebruik ik je e-mailadres ook om je mijn nieuwsbrief toe te sturen en je op de hoogte te brengen van mijn activiteiten.

Verstrekking aan derden

Ik verstrek de ontvangen persoonsgegevens niet aan derden.

Geautomatiseerde besluitvorming

Ik neem op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld ikzelf) tussen zit.

Ik gebruik de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Word, Excel en Adobe (PDF): administratie, planning en facturering
 • FluentCRM: onderhoud mailinglist, verzenden nieuwsbrief
 • E-boekhouden (administratie)
 • WordPress, Woocommerce: website en webshop

Bewaartermijnen

Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

Als wij een klantrelatie hebben (waarin ik mijn diensten aan jou factureer):

 • Ik bewaar je naam, adres, en telefoonnummer en e-mailadres, zodat ik je mijn facturen kan sturen en met jou in contact kan komen. Ik bewaar deze zolang als dat nodig is.
 • Ik bewaar plannen en verslagen van coaching gedurende het traject. Na afsluiting van het traject vernietig ik deze informatie.

Als je op mijn mailinglijst staat (als je je daarvoor hebt aangemeld):

 • Als je je hebt aangemeld voor een gratis cursus of e-book, ontvang je nog 3-4 extra mails met tips over datzelfde onderwerp. 
 • Ik bewaar je voornaam en e-mailadres zolang als ik daarvoor jouw toestemming heb. Ik gebruik deze gegevens om je ongeveer eens per maand mijn nieuwsbrief te sturen met daarin mijn tips over opvoeding en ouderschap, en informatie over mijn diensten. Onderaan deze mails staat een linkje waarmee je je uit kunt schrijven. Zodra je je hebt afgemeld, verwijder ik al jouw gegevens uit het systeem, dit doe ik in ieder geval eens per maand.

Beveiliging

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij op via kristel@praktijkKRSTL.nl.

Alles wat we via mail, WhatsApp of Facebook Messenger bespreken, blijft daar en wordt beschermd door de privacy overeenkomsten waar ik Ja op zei als gebruikers van die diensten. Mail en sms zit in mijn apparaten. Alleen ik heb toegang tot mijn telefoon en computer. Deze zijn beveiligd met een code.

  Websites van derden

  Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de website van Praktijk KRSTL zijn verbonden. Ik kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met persoonsgegevens omgaan.

  Wijzigingen in deze privacyverklaring

  Deze privacyverklaring kan gewijzigd worden. Ik raad je aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

  Inzage en wijzigen van uw gegevens

  Voor vragen over het privacy beleid van Praktijk KRSTL kun je altijd contact met me opnemen. Je kunt ook een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen door te mailen naar kristel@praktijkKRSTL.nl.

  Autoriteit Persoonsgegevens

  Praktijk KRSTL helpt je graag als je vragen, opmerkingen of klachten hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Daarvoor dien je contact op te nemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.